TAM DEMOKRASİYE GEÇİŞ SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylayarak halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdiği Anayasa değişikliği, reform niteliğinde yenilikler içeriyor.
 
Bu kadar önemli değişikliklerin yapıldığı Anayasa paketi ile ilgili AK Parti İl Meclis üyesi ve Çekmeköy Meclis Üyesi Av. İsrafil Kahraman, Gazetemiz Metropol’e önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesi ve HSYK yeniden yapılandırıldığını ifade eden Kahraman; “pakette kadına pozitif ayrımcılıktan kişisel verilerin korunmasına, seyahat hürriyetinden, memura toplu sözleşme hakkına ve grev yasaklarının kaldırılmasına, askere sivil mahkeme yolunu açan düzenlemeden Yüksek Askeri Şura(YAŞ) kararlarının yargıya açılmasına kadar birçok alanda köklü değişiklikler yapılırken, tam demokrasiye geçiş sağlandı” şeklinde konuştu.
 
 
Yapılmış olan bu anayasa değişiklikleri ile 1882 Anayasası büyük bir devrim yapıldığını ifade eden Kahraman; “bu anayasa değişiklikleri ile Türkiye’de büyük bir demokrasi devrimi yapıldı. Yani tam demokrasiye geçiş dönemi yaşandı. Maddelere bakınca bu daha iyi anlaşılıyor. Bir kere Türkiye’de demokrasi var diyoruz ama insanların fikirleri, düşünceleri, özgürce ifade edebilmeleri, kendilerini örgüt kurarak teşkilatlandırarak, kendilerini ifade edebilmesi bunu savunabilmesi, kanunlarla bir üst kanun metni olan anayasayla birlikte değiştiriliyor. Bugün Türkiye öyle bir noktaya gelmiş ki ihtilalcıların yapmış olduğu Anayasası geleceğin büyük ülkesi olan Türkiye’nin kalıbına sığmıyor. Mesela muhalefetin karşı çıkmış olduğu bu anayasayla ilgili yapılan ilk 2.maddeye bakarsak,
“madde, kişisel verilerin korunmasını içeriyor. Buna göre, Anayasasının 20. maddesine Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak.” Bu maddede tamda Sn. Deniz Baykal’la ilgili iddialar ortaya atılmışken böyle bir değişikliğin geçmesi aslında onlarında işine yarayacaktı. Devam edersek,
 “Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenecek.” Bir kere bu maddeyle birlikte insanların kişisel sırları açığa çıkmayacak. Herkes birbirinin sırlarını açığa çıkaramıyacak. Bu madde bunları kapsıyor.
 
DEVRİM NİTELİĞİNDE Kİ DEĞİŞİKLİKLER
 
Anayasa değişikliği üzerinde sürekli olarak basının siyasi partileri kapatmayı zorlaştırıcı maddenin üzerinde durulduğunun altını çizen Kahraman, “aslında bu madde dışında önemli maddeler vardı. Mesela, HSYK ve Anayasa Mahkemesi gibi iki önemli kurum üzerinde düzenlemeler getirildi. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 65 yaşına kadar yaş sınırı vardı. Kanunda getirilen madde ile görev yılı 12 yıl olacak. İkinci kez seçilmelerinin önüde kapatılıyor. HSYK’da ise üye sayısı 21’e çıkartılıyor” dedi.
 
4. ve 5. maddeler üzerinde duran Av. İsrafil Kahraman, AK Parti hükümetinin getirdiği bu değişikler ülke menfaatinedir.
 
Örneğin Madde 4’te;
 “Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kisisel ve dogrudan iliski kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve siddete karsı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”Şeklinde ki madde ile çocuklar koruma altınıyor dedi.
 
 
 
İLK DEFA KAMU GÖREVLİLERİNE TİS HAKKI
 
Diğer maddeler gibi Madde 5’inde önemini vurgulayan Kahraman; “AK Parti hükümeti her kesimi düşünüyor. Ancak muhalefet iyi niyeti bozmak istiyor. Anayasa değişikliği ile ilgili madde 5’e bakarsak;
 “Memurlar ve diger kamu görevlileri, toplu sözlesme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözlesme yapılması sırasında uyusmazlık çıkması halinde taraflar Uzlastırma Kuruluna basvurabilir.” Bu değişiklik ile AK Parti hükümeti ilk defa kamu görevlilerine Toplu İş Sözleşmesi hakkı tanıyor.
 
 
‘SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASINI ZORLAŞTIRICI’ MADDENİN GEÇMEMESİ BİR KAZADIR
 
Anayasa değişikliği ile ilgili 8. maddenin geçmemesini bir kaza olarak nitelendiren Av. İsrafil Kahraman;”anayasa değişikliklerinin belkide en kritik maddesi 8.maddeydi. Fakat bu maddenin meclisten geçmemesini bir kaza olarak nitelendiriyorum” dedi.
 
 
 
DAHA ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA
 

AK Parti İl Meclis üyesi ve Çekmeköy Meclis Üyesi olan Av. İsrafil Kahraman, “bu maddelerle birlikte halkın yansımadığı hiçbir kurum kalmayacak. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın başında ki AK Parti hükümetinin getirdiği maddeler bu millete hediyesidir” şeklinde konuştu.