Faaliyet Alanlarımız

VİYA HUKUK BÜROSU, Türkiye'de müvekkilerine avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hukukun her alanında hizmet vermeye çalışmaktadır.

 • Ticaret Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
 • Şirket Kuruluşları ve Ortaklıklar,
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları,  
 • İflas Ertelemesi Davaları,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Yabancı Sermaye Yatırımları,
 • Medya Hukuku,
 • Banka ve Finans Hukuku,
 • Enerji Hukuku,
 • Telekomünikasyon Hukuku,
 • Özelleştirme Hukuku,
 • Pazarlama ve Reklam Hukuku,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Sigorta Hukuku,
 • Sözleşmeler Hukuku,
 • Marka, Patent Hukuku,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku ,
 • Medeni Hukuk,
 • Kat Mülkiyeti Hukuku,   
 • Aile Hukuku ( Boşanma, Nafaka, Velayet, Katkı Payı vs. ),
 • Tazminat Hukuku,
 • Trafik Mevzuatı,
 • Vergi ve İdare Hukuku,
 • Mali Hukuk,
 • İş Hukuku,
 • Sendikalar Hukuku ve  Toplu İş Sözleşmeler,
 • Endüstriyel İlişkiler ve çalışma yaşamının düzenlenmesi,
 • Uluslararası Nakliye ve Taşıma Hukuku,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ,
 • Proje ve İnşaat Hukuku,
 • Proje Finansmanı,
 • Kurumsal Hizmet,
 • Spor Hukuku,
 • İmar Hukuku,
 • Kamu İhale Hukuku,
 • Gümrük Hukuku, 
 • Tahkim,
 • Ceza Hukuku,
 • İlgili hukuk alanlarında ihtilafların çözümü ve dava takibi,
 • Ve sair her türlü ticari ve genel hukuksal konulardır…